Kennis en begrip van onze business - Henrik Estrup, Sectiemanager, ATP

ATP:

Kennis en begrip van onze business

Wanneer het op menselijke vaardigheden aankomt, zijn deze inherent lastig om te standaardiseren, teneinde de tarieven te vergelijken. Bijgevolg is de communicatie met onze accountmanager van ProData Consult van groot belang gebleken.

Voor ons was het waardevol dat de accountmanager op de hoogte is van onze industrie en ons segment en dat hij kennis en begrip heeft opgebouwd van onze business, cultuur, lopende projecten en algemene toestand. Technische begrippen en interne afkortingen worden begrepen en doeltreffend vertaald naar matches voor consultants.

ProData Consult heeft een prachtige cv-databank, die gewoonlijk als een duidelijk voordeel in de kijker wordt gezet. Maar wanneer ProData Consult erin slaagt, de inhouden van deze cv-databank te combineren met de klantenkennis van de accountmanager en zijn persoonlijke kennis van de consultants, dan krijgen we ware sterkte van de leverancier te zien: de accuratesse in de totale consultantmatch verbetert aanzienlijk. Dit komt het sterkst tot uiting wanneer de sociale vaardigheden en voorkeuren van de consultant aangaande de schaal van de toewijzing en de duur van de match overeenkomen met onze behoeften en wensen.


Henrik Estrup
Sectiemanager