De consultants zijn bekwaam, professioneel en presteren hoog - Ole Kyhnæb, Projectmanager, SDC

SDC:

De consultants zijn bekwaam, professioneel en presteren hoog

SDC gebruikt ProData Consult reeds jarenlang voor diensten op het vlak van IT-advies.

Hun consultants zijn steeds extreem competent geweest, met uitgebreide technische ervaring, en derhalve hebben zij een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze systemen.

Voor mij, als diegene die de eindverantwoordelijkheid voor het welslagen van een project draagt, is het van cruciaal belang dat ik er het volste vertrouwen in kan hebben dat de IT-consultants die bij het project betrokken zijn, weten waarmee ze bezig zijn. Het levert niets op indien ik na een poos ontdek dat de consultant niet goed presteert. Dat is een verkwisting van tijd en middelen, en in het slechtste geval kan het een project vertraging doen oplopen.

Bij ProData Consult heb ik het volste vertrouwen dat de aan het project toegewezen consultants de juiste mensen zijn: de consultants zijn bekwaam, professioneel en presteren hoog.

ProData Consult weet hoe het zijn taken te vervullen heeft.


Ole Kyhnæb
Projectmanager