Privacybeleid voor publiekelijk toegankelijke delen van de ProData Consult websites

(laatste update maart 2015)

Alle informatie die op onze websites wordt ingevoerd, kan in ons CRM-systeem worden opgeslagen voor later gebruik door onze werknemers, voor persoonlijk contact en het beheer van klantrelaties. De informatie in ons CRM-systeem wordt opgeslagen op de eigen servers van ProData Consult (die zich fysiek op het hoofdkantoor van ProData Consult in Denemarken bevinden en de Deense wetten voor het registreren van informatie naleven) en wordt vertrouwelijk behandeld. Communicatie tussen onze verschillende kantoren en verkoopvertegenwoordigers wordt gecodeerd.

Account managers kunnen telefonisch of per e-mail contact met u opnemen om uw vragen te beantwoorden of uw onderneming anderszins van dienst zijn.

Wij versturen uitsluitend nieuwsbrieven per e-mail naar actieve klanten en diegenen die zich specifiek hebben aangemeld voor de digitale nieuwsbrief via de website - zie de nieuwsbrief aanmeldpagina voor meer informatie over de frequentie en de inhoud. Alle nieuwsbrieven bevatten een afmeldlink die gebruikt kan worden om uit te schrijven.

NB: Op delen van de website waarvoor registratie noodzakelijk is (zoals de cv-website) is een ander privacybeleid van toepassing. Op basis van dit beleid kunnen e-mailadressen ook voor andere doeleinden worden gebruikt en hiervoor moet tijdens de registratie dan ook toestemming worden verleend.

Bedrijfsnamen en -adressen die op onze websites worden ingevoerd, kunnen gebruikt worden om reclame of brochures te versturen. Over het algemeen gebeurt dit twee tot zes keer per jaar. U kunt aangeven hier geen prijs op te stellen door ons kantoor te bellen, te mailen of te schrijven (zie contactinformatie op contact pagina), waarbij u de precieze naam en het adres vermeldt zoals dat staat vermeld op de envelop die u van ons hebt ontvangen en verzoekt om niet langer post van ons te ontvangen. We slaan de opgegeven contactgegevens op om te voorkomen dat het in de toekomst opnieuw wordt toegevoegd.

Het gebruik van de website, verstuurde e-mails en foutmeldingen kunnen worden geregistreerd door de IT-afdeling van ProData Consult om misbruik op te sporen en de website verder te verbeteren. Ook uw volledige IP-adres kan worden geregistreerd als het vermoeden bestaat dat er sprake is van malware of wanneer op andere wijze fouten worden veroorzaakt op de website. Deze informatie is echter alleen beschikbaar voor de beheerders op de IT-afdeling die de informatie kunnen gebruiken om de toegang vanaf specifieke locaties te blokkeren.

Uw gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.

Informatie over cookies en andere inhoud

De servers van ProData Consult versturen inhoud (zoals HTML, afbeeldingen, JavaScript en cookies) vanaf deze domeinen:

  • www.prodataconsult.nl
  • www.freelance-consultants.nl
  • gfx.prodataconsult.com
  • *.prodataconsult.com (meerdere sub-domeinen versturen beveiligde versies van de bovengenoemde 3)

Om de volledige functionaliteit van onze websites te ervaren, moet uw browser alle inhoud en cookies accepteren en opslaan van de bovenstaande domeinen tijdens uw bezoek. Na elk bezoek kunt u desgewenst de cookies en inhoud van deze domeinen weer verwijderen.

Om de snelheid van de website te verbeteren, kunnen HTML, afbeeldingen en JavaScript tot twee maanden worden opgeslagen in het cachegeheugen van uw browser.

Het gebruik van cookies kan worden verdeeld in de volgende categorieën en doelen:

  • A: Anonieme identiteitscookies: Deze worden om technische redenen gebruikt om uw actuele handelingen bij te houden, zoals het invullen van een formulier of het verzoeken om informatie. De duur van deze cookies varieert van één bezoek tot zes maanden, waarbij de duur bij elk nieuw bezoek wordt verlengd.
  • B: Cookies die de keuze van gebruikers opslaat, zoals welke taal u gebruikt. De duur van deze cookies varieert van één bezoek tot zes maanden, waarbij de duur bij elk nieuw bezoek wordt verlengd.
  • C: Aanvullende cookies die kunnen worden opgeslagen op domeinen van ons of domeinen van derden. Deze cookies kunnen tot enkele jaren worden opgeslagen, waarbij de duur bij elk nieuw bezoek wordt verlengd. Deze cookies zijn afkomstig van plug-ins die worden geladen vanaf andere domeinen dan de domeinen die hiervoor zijn vermeld. U kunt deze veilig blokkeren of uitschakelen (u kunt ze blokkeren door toegang te weigeren tot aanvullende domeinen waarvandaan de plug-ins worden gedownload).

U kunt onze website bekijken zonder deze cookies te accepteren, maar interactieve formulieren en andere functionaliteiten werken waarschijnlijk niet zonder cookies uit categorie A en B.

NB: Op delen van de website waarop u moet inloggen, is een ander privacybeleid van toepassing, waarbij een cookie, die u op unieke wijze identificeert als geverifieerde gebruiker, verplicht is.

Onze cookies (categorie A en B) zullen nooit worden gebruikt om uw gegevens te koppelen aan andere services of te volgen over internet. De rechtspersoon die verantwoordelijk is voor cookies in de categorieën A en B is:
    ProData Consult A/S
    Att.: IT department
    Stamholmen 157
    2650 Hvidovre
    Denemarken

ProData Consult gebruikt de volgende plug-ins van derden op onze websites, die elk hun eigen privacybeleid hebben en die elk cookie kunnen opslaan die u kunt blokkeren of uitschakelen (overeenkomstig categorie C hiervoor):

  1. "Google Analytics": Wij gebruiken deze plug-in om meer te weten te komen over hoe mensen onze openbare websites gebruiken en welke reacties we krijgen op het plaatsen van advertenties op internet. U kunt het privacybeleid van Google Analytics lezen en ervoor kiezen het verzamelen van gegevens niet toe te staan via: www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
  2. "AddThis": Deze plug-in gebruiken we om u in staat te stellen eenvoudig zaken te delen. U kunt het privacybeleid van AddThis lezen en ervoor kiezen gegevensverzameling/cookies niet toe te staan via: www.addthis.com/privacy

Opmerking: hoewel AddThis toegang verschaft tot sociale netwerken, zoals Facebook, maken onze pagina's geen gebruik van zogenoemde 'counters' of andere componenten die direct verbinding maken met dergelijke diensten zonder uw toestemming. Lees het privacybeleid van elke afzonderlijke dienst die u wilt gebruiken voor informatie over wat er gebeurt met uw informatie en cookies als u ervoor kiest informatie te delen.

Disclaimer

ProData Consult aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik of verlies van gegevens.

ProData Consult kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op de website staat, zelfs als deze, tegen de verwachting in, onjuist is. Dit betekent dat ProData Consult op geen enkele wijze verantwoordelijk kan worden gehouden voor schade of verlies die direct of indirect wordt veroorzaakt door de informatie die op de website staat.

Lees deze voorwaarden regelmatig nog eens door, aangezien ze zo af en toe gewijzigd kunnen worden als gevolg van veranderingen in de dienstverlening van ProData Consult of wetswijzigingen.

Copyright

Deze website, gegenereerde ProData cv's, de competentiedatabase, gegevens, functionaliteit en de gehele procedure voor het creëren van de gegenereerde cv's vallen onder het Copyright 2001-2015 van ProData Consult A/S, Denemarken.